ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು 1978-1979ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು ನಂತರ 1787 ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ  ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಯಲ್ಲಿ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ: ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರಿಸರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ, ಈ ವಿಭಾಗವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಒಳನೋಟ:

 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೌಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಆಶಯ:

 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಖಾಯಂ ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು:06

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪದನಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವಿವರ
1 ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ರಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಈಡಿ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಪ್ರೊಫೈಲ್
 • 2 ಡಾ.ಸುಚಿತ್ರಾ ಎಸ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಪ್ರೊಫೈಲ್
 • 3 ಡಾ. ಸೆಲ್ವಿ. ಆರ್. ಎಂ.ಎ.,ಎಂ.ಫಿಲ್,ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.,ಪಿಜಿಡಿಸಿಎ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ,ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
 • ಪ್ರೊಫೈಲ್
 • 4 ಡಾ.ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಎಂ.ಎ.,ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.,ಪಿಜಿಡಿಎಂಎಂ. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
 • ಪ್ರೊಫೈಲ್
 • 5 ಗಿರೀಶ್. ಡಿ. ಹೆಚ್. --- ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ---
 • ಪ್ರೊಫೈಲ್
 • 6 ಸುಂದರಮ್. ಎಂ. --- ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ---
 • ಪ್ರೊಫೈಲ್